Coronavirus

Geplaatst op donderdag 12 maartnieuws

Welke maatregelen voor mijn winkel en onderneming?

Onze winkels zijn drukbezochte plaatsen. In het kader van de verhoogde fase 2 raadt de FOD Volksgezondheid volgende aanbevelingen aan:

  • Communiceer over de hygiënemaatregelen in uw winkel en voorzie genoeg zeep om de handen te kunnen wassen en handgel aan de kassa’s voor het winkelpersoneel 
  • Las extra schoonmaakbeurten in van vlakke oppervlaktes, zoals de handvaten van winkelkarren, de kassa’s en zelfscansystemen
  • Stimuleer elektronische betalingen om handcontact met de klanten te vermijden (NEW)
  • Tracht, in de mate van het mogelijke, om voldoende afstand te houden tussen klanten (NEW)
  • Stimuleer thuiswerk voor personeel waarvan de functie het toelaat (NEW)
  • Identificeer de werknemers die in contact zijn geweest met de zieke collega en beslis, eventueel in overleg met de regionale gezondheidsinspectie, over de te nemen maatregelen (preventieve quarantaine, winkel ontsmetten, enz…)  (NEW)
  • Niet essentiële vergaderingen of reizen worden beter verplaatst of gehouden via conference call (NEW)

Wat als een medewerker ziek is?

In eerste instantie moeten mensen die ziek zijn of zich ziek voelen thuisblijven en hun huisarts bellen. Indien een medewerker ziek is en toch komt werken, moet hij/zij meteen naar huis worden gestuurd en de huisarts bellen.

De behandelende arts zal verder de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen en zo nodig te isoleren, en zijn of haar thuis- en werkomgeving zo goed mogelijk te beschermen tegen verdere besmetting.

Indien een werknemer positief wordt getest voor corona-virus wordt de regionale gezondheidsinspectie ingelicht. Het is dit orgaan dat, indien nodig, binnen de 24u contact met u zal nemen. Het is ook zij die zullen beslissen welke maatregelen eventueel genomen zullen worden.

Als werkgever kan u natuurlijk zelf preventieve maatregelen nemen om personeel dat in contact was met de besmette werkgever te vragen thuis te blijven.

Kan het bedrijf in quarantaine geplaatst worden als een medewerker besmet is geweest?

Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en) en kunnen preventief thuisblijven. De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Een volledige quarantaine is echter een drastische en vaak ook complexe maatregel, die in de praktijk niet snel genomen wordt.

Wat met een medewerker die terugkeert uit risicogebieden?

Medewerkers die terugkeren uit landen of regio’s waar coronapatiënten zijn gemeld, kunnen gewoon weer aan het werk. Maar vertonen ze symptomen binnen de 14 dagen na terugkeer, moeten ze onmiddellijk thuis blijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. Ook hier zal de huisarts de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Kan het nieuwe coronavirus zich ook verspreiden via voedsel?

NEE, de besmetting kan niet via voedsel verlopen, er is dus geen risico op dit vlak.

Kan ik ook besmet raken als ik een pakketje uit een besmet gebied bestel?

NEEcoronavirussen verspreiden zich niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.

Heeft het zin om mondkapjes te dragen om mij te beschermen tegen het nieuwe coronavirus?

MOMENTEEL NIEThet gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De overheid heeft volgende website opgericht: https://www.info-coronavirus.be/