3

Praktische informatie over de werkzaamheden in het centrum van Brussel

Geplaatst op donderdag 23 meinieuws

Het doel van Shopera is – onder andere – om de activiteiten van de Stad en die van de handelaars beter op elkaar af te stemmen. Hierna vindt u informatie over de huidige stand van de werkzaamheden en de data waarop ze zullen zijn afgerond. Deze documenten zullen voortdurend worden bijgewerkt!

 

ZONE NIEUWSTRAAT (zie bijbehorende kaart en planning)

Einddatum van de werkzaamheden in de Nieuwstraat: 1ste week van januari 2020.

Einddatum van alle werkzaamheden: 1ste week van mei 2020 (Koolstraat).

 

Raadpleeg voor meer details de bijgevoegde kaart en planning.

Wat staat daar allemaal op?

 

De planning vermeldt:

·       De fase: de ‘fase’ m.b.t. de bijbehorende kaart. Bijv. fase 1A stemt overeen met fase 1 op het plan kant Dambordstraat/Zilverstraat. Fase 1B stemt overeen met fase 1 op het plan kant Adolphe Maxlaan.

·       De straten waarop die fase betrekking heeft.

·       De startdatum van de werkzaamheden.

·       De einddatum van de werkzaamheden.

·       Een visuele weergave (grafiek) van die gegevens.

 

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het aanspreekpunt voor die zone:

Dhr. Marc Savels

Tel.: +32 475 81 10 20

E-mail: marc.savels@saweco.be

 

ZONE CENTRUMLAAN (zie bijbehorende kaart)

De zones A, B, C, D en E zijn afgewerkt (behalve B6 en D5).

Einddatum van de werkzaamheden van De Brouckère tot de Beurs: 12 juli 2019.

Einddatum van alle werkzaamheden: 9 maart 2020.

 

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het aanspreekpunt voor die zone:

Dhr. Simon

Tel.: 0800 11299

E-mail: info@beliris@mobilit.fgov.be